سرمایه حدود 100 ملیون نزد خودتان ،جهت صادرات به کشور عراق

سرمایه حدود 100 ملیون نزد خودتان ،جهت صادرات به کشور عراق

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.