26 ساله شهرستانی باادب وقابل اطمینان اراسته دنبال کار درتهران …

26 ساله شهرستانی باادب وقابل اطمینان اراسته دنبال کار درتهران باجای خواب.اشنا به کامبیوتر-رانندگی ودرنهایت دنبال یه کار سبکم مدرک تحصیلی دیبلم میباشد.

تهران، تهران

از ۶,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

لطفا با من تماس بگیرید 026 32 32 16 05

مهدی نیکپور برنتی
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

22854481 اسدآبادی تماس بگیرید

salamat
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.