لیسانس معماری با سابقه ۵ساله طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مدیریت …

لیسانس معماری
با سابقه ۵ساله طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی
مدیریت فروش محصولات مرتبط ، اجرای پیمانکاری

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.