خریدار ضایعات نایلون پلاستیک در هر نقطه از کشور با قیمت …

خریدار ضایعات نایلون پلاستیک در هر نقطه از کشور با قیمت مناسب.خرید بصررت نقدی انجام می شود.
حسن زاده-09133045113

تهران، تهران

تا تاریخ جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.