نیازمند وام 300 میلیونی.باضمانت سند ملکی به نام. حداقل5 سال …

نیازمند وام 300 میلیونی.باضمانت سند ملکی به نام. حداقل5 سال بازپرداخت.

فارس، داراب

تا تاریخ پنج شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.