کار آموز یا شاگرد برقکار. ؛سیم کشی ساختمان کار کردم و آشنایی

کار آموز یا شاگرد برقکار. ؛سیم کشی ساختمان کار کردم و آشنایی دارم

خراسان، مشهد

تا تاریخ چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.