خریدار زانتیا 84 یا 85 تمیز چکی مبلغ ده میلیون نقد دارم مابقی …

خریدار زانتیا 84 یا 85 تمیز چکی مبلغ ده میلیون نقد دارم مابقی طی چکهای سه ماهه یا شش ماهه

تهران، تهران

از ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.