درخواست کار در زمینه ساخت کابینت ام دی اف. با حقوق توافقی

درخواست کار در زمینه ساخت کابینت ام دی اف. با حقوق توافقی

قم، قم

تا تاریخ سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.