من اقا 26 ساله لیسانس مدیریت بیمه هستم.اشنا با نرم افزار …

من اقا 26 ساله لیسانس مدیریت بیمه هستم.اشنا با نرم افزار هلو و رافع اکسل و ورد تسلط کامل به نرم افزار فن اوران هستم

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.