به یک کارمند رسمی یا بازنشسته دولت جهت ضمانت اخذ وام در …

به یک کارمند رسمی یا بازنشسته دولت جهت ضمانت اخذ وام در شهرستان کرمانشاه نیامندیم.

کرمانشاه، کرمانشاه

تا تاریخ یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

کارمند رسمی دولتی

به ضامن کارمند رسمی دولتی با گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام از شرکت سرمایه گذاری …

۰۹۱۲۶۷۸۸۹۸۶

سند تهران - شهرستان

سند تهران - شهرستان , کارمندبافیش حقوقی وکسرازحقوق , جوازکسب جهت بانک،دادگاه نیازمندیم

۸۸۱۰۷۴۴۳ و ۸۸۵۵۳۰۴۰


همشهری

سند جهت دادگاه

سند جهت دادگاه , نیازمندیم , از 100 الی 150 میلیون

۶۵۸۱۰۲۷۶


همشهری

سندمسکونی جهت دریافت

سندمسکونی جهت دریافت , وام بانکی(دولتی یا خصوصی) , بصورت مشارکتی نیازمندیم

۶۶۹۳۹۷۰۶


همشهری

سند تهران و شهرستان

سند تهران و شهرستان , به هر میزان جهت ضمانت , دردادگاه ها نیازمندیم

۵ الي ۷۷۷۵۲۲۹۴


همشهری

سند مسکونی

سند مسکونی , جهت دریافت وام بانکی , نیازمندیم

۴۴۷۴۱۰۶۶


همشهری

سند تهران بالای 1میلیارد

سند تهران بالای 1میلیارد , جهت شرکتها فوری نیازمندیم ,

۸۸۰۰۷۸۶۱


همشهری

ضامن

ضامن , کارمند رسمی و بازنشسته , فوری نیازمندیم

۶۵۸۱۱۵۲۳


همشهری

یک شرکت معتبربازرگانی

یک شرکت معتبربازرگانی , ازدارندگان سند مسکونی , جهت مشارکت , دراخذ تسهیلات بانکی , و …

۴۴۰۹۸۳۷۶


همشهری

سند کارمند رسمی ، جواز کسب

سند کارمند رسمی ، جواز کسب , جهت ضمانت دادگاه بدون واسطه , فوری نیازمندیم

۸۸۹۳۶۸۴۱


همشهری

سند مسکونی - جواز کسب

سند مسکونی - جواز کسب , کسر از حقوق , جهت دریافت وام بانکی

۰۲۶۳۶۵۳۷۹۳۲


همشهری

ضامن رسمی با گواهی

ضامن رسمی با گواهی , کسر از حقوق جهت ضمانت وام , فوری نیازمندیم

۳۳۸۰۶۹۳۷


همشهری

پزشک و کارمند رسمی دولت

پزشک و کارمند رسمی دولت , جهت ضمانت وام پزشک همکار ,

۲۲۶۸۹۸۰۴


همشهری

به یک کارمند رسمی دولت

به یک کارمند رسمی دولت , یا بازنشسته جهت ضمانت بانک , نیازمندیم با گواهی کسرازحقوق

۲۲۴۹۱۸۲۷


همشهری

ضامن دوم دارای جواز کسب

ضامن دوم دارای جواز کسب , جهت وام 20میلیونی , (بدون واسطه) نیازمندیم

۳۳۰۶۳۶۶۸


همشهری

وثیقه ملکی

وثیقه ملکی , , به هر میزان , , جهت ضمانت در دادگاه …

۶۵۳۴۱۶۹۳


همشهری

سند ملک در تهران به مبلغ

سند ملک در تهران به مبلغ , حدود 5 / 1 میلیارد تومان جهت , ارائه به بانک با تضمین کافی نیازمندیم

۲۲۳۲۲۵۲۷


همشهری

نیاز به سند

نیاز به سند , جهت ضمانت , (تضمین به میزان کافی)

۶۶۹۳۹۱۳۹ - ۶۶۹۳۹۲۹۸


همشهری

سند مسکونی تهران

سند مسکونی تهران , به ارزش 5 / 1 میلیارد تومان , جهت وام بانکی نیازمندیم

۶۶۷۹۹۱۶۰و۹الي۶۶۸۲۹۴۹۸


همشهری

به یک ضامن کارمند رسمی

به یک ضامن کارمند رسمی , دولت،بازنشسته و جواز کسب و , سندملکی نیازمندیم،تماس12به بعد …

۲۲۴۰۴۴۴۰


همشهری

ضامن کارمند رسمی دولتی

ضامن کارمند رسمی دولتی , با گواهی کسر از حقوق , جهت وام 200م فوری نیازمندیم

۳۶۱۷۴۳۳۹


همشهری

سند تهران - شهرستان

سند تهران - شهرستان , کارمندبافیش حقوقی وکسرازحقوق , جوازکسب جهت بانک،دادگاه نیازمندیم

۸۸۱۰۷۴۴۳ و ۸۸۵۵۳۰۴۰


همشهری

سند مسکونی

سند مسکونی , جهت دریافت وام بانکی , نیازمندیم

۴۴۷۴۱۰۶۶


همشهری

به سند مسکونی

به سند مسکونی , تهران , جهت دریافت وام , بصورت شراکت یا اجاره , نیازمندیم ,

۲۲۳۲۰۹۲۲


همشهری

به ضامن دولتی

به ضامن دولتی , و جواز کسب معتبر , نیازمندیم

۶۶۰۸۶۵۵۴


همشهری

ضامن

ضامن , کارمند رسمی و بازنشسته , فوری نیازمندیم

۶۵۸۱۱۵۲۳


همشهری

سند مسکونی به ارزش700م

سند مسکونی به ارزش700م , تهران یا مراکز استانها , فوری بیواسطه نیازمندیم

۲۵۹۱۷۴۴۷


همشهری

سند جهت دادگاه

سند جهت دادگاه , نیازمندیم , از 100 الی 150 میلیون

۶۵۸۱۰۲۷۶


همشهری

تعدادی ضامن رسمی دولتی

تعدادی ضامن رسمی دولتی , با نامه کسر از حقوق و چک , نیازمندیم

۶۶۹۲۶۹۰۸


همشهری

نیاز به سند ملک تهران

نیاز به سند ملک تهران , تا 1 میلیارد - فقط مالک , با بهترین شرایط (تماس تا یکهفته)

۶۶۴۸۶۹۵۸


همشهری

سند تهران و شهرستان

سند تهران و شهرستان , به هر میزان جهت ضمانت , دردادگاه ها نیازمندیم

۵ الي ۷۷۷۵۲۲۹۴


همشهری

سند کارمند رسمی ، جواز کسب

فوری نیازمندیم , سند کارمند رسمی ، جواز کسب , جهت ضمانت دادگاه بدون واسطه ,

۸۸۹۳۶۸۴۱


همشهری

تعدادی کارمند

ضامن جوازکسب دار نیازمندیم , تعدادی کارمند , با گواهی کسر از حقوق و ,

۷۷۳۶۹۶۵۰ - ۷۷۱۲۶۴۱۳


همشهری

جهت دریافت وام بانکی

سند مسکونی - جواز کسب , جهت دریافت وام بانکی , کسر از حقوق ,

۰۲۶۳۶۵۳۷۹۳۲


همشهری

جهت ضمانت نیازمندیم

حقوق بگیر بانک ملی , جهت ضمانت نیازمندیم , ,

۴۴۳۶۱۰۰۲


همشهری

با حقوق بالا و کسر

جهت وام شرکتی نیازمندیم , با حقوق بالا و کسر , کارمند رسمی دولتی،نیمه دولتی ,

۳۷۳۱۷۸۰۴ - ۰۲۶


همشهری

با تضمین کافی نیازمندیم

به یک شریک سند دار , با تضمین کافی نیازمندیم , , …

۸۸۸۸۷۶۲۰


همشهری

به یک سند

دریافت تسهیلات بانکی نیازمندیم , به یک سند , 700 میلیون تا 1 میلیارد جهت ,

۲۶۴۰۴۷۱۵


همشهری

به یک ضامن کارمندباگواهی

نیازمندیم , به یک ضامن کارمندباگواهی , کسرازحقوق یاضامن باجوازکسب ,

۷۷۰۷۱۸۸۵


همشهری

پزشک و کارمند رسمی دولت

جهت ضمانت وام پزشک همکار , پزشک و کارمند رسمی دولت , ,

۲۲۶۸۹۸۰۴


همشهری

دارای مصوبه وام بانکی

نیاز به سند مسکونی , دارای مصوبه وام بانکی , جهت دریافت تسهیلات , بصورت مشارکت دارد , …

۶۶۵۶۵۰۴۶


همشهری

دولت با گواهی کسر و حقوق

نیاز به ضامن کارمند رسمی , دولت با گواهی کسر و حقوق , حداقل 25 م ریال تماس10الی 16 ,

۲۲۰۹۱۷۹۹


همشهری

به یک کارمند رسمی با گواهی

و چک نیازمندیم , به یک کارمند رسمی با گواهی , کسر از حقوق بالای 2 میلیون ,

۳۳۸۸۰۸۰۸


همشهری

جهت ضمانت در دادگاه

وثیقه ملکی , جهت ضمانت در دادگاه , به هر میزان , , , …

۶۵۳۴۱۶۹۳


همشهری

تماس فقط مالکین

سند مسکونی تهران , تماس فقط مالکین , جهت دریافت وام نیازمندیم ,

۸۸۵۵۵۸۵۲


همشهری

سند مسکونی به ارزش700م

فوری بیواسطه نیازمندیم , سند مسکونی به ارزش700م , تهران یا مراکز استانها ,

۲۵۹۱۷۴۴۷


همشهری

دادگاههای تهران فوری نیازمندیم

سندملکی تهران و شهرستان , دادگاههای تهران فوری نیازمندیم , بیواسطه،به هرمیزان برای …

۶۶۴۸۳۴۱۰ - ۶۶۴۱۱۴۳۵


همشهری

سند ملکی به ارزش 600م

فوری نیازمندیم , سند ملکی به ارزش 600م , جهت دادگاه یزد ,

۶۶۴۸۳۶۸۵


همشهری

نیازمند وثیقه ملکی تهران

نیازمند وثیقه ملکی تهران , سازمان اقتصادی کوثر , از 100 میلیون تا 20 میلیارد

۸۸۹۴۹۶۵۴


همشهری

جهت ضمانت در دادگاه نیازمندیم

سند تهران - شهرستان , جهت ضمانت در دادگاه نیازمندیم , کارمند-جوازکسب به هرمیزان ,

۶۶۴۷۸۹۲۰ - ۶۶۴۸۳۶۸۵


همشهری

دردادگاه ها نیازمندیم

سند تهران و شهرستان , دردادگاه ها نیازمندیم , به هر میزان جهت ضمانت ,

۵ الي ۷۷۷۵۲۲۹۴


همشهری

ضامن جهت وام ازدواج

نیازمندیم , ضامن جهت وام ازدواج , با گواهی کسر از حقوق ,

۵۵۳۳۹۸۳۹


همشهری

جهت دریافت وام

نیازمندیم , جهت دریافت وام , تهران , به سند مسکونی , , , …

۲۲۳۲۰۹۲۲


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی