به یک کارمند رسمی یا بازنشسته دولت جهت ضمانت اخذ وام در …

به یک کارمند رسمی یا بازنشسته دولت جهت ضمانت اخذ وام در شهرستان کرمانشاه نیامندیم.

کرمانشاه، کرمانشاه

تا تاریخ یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.