به یک کارمند با گواهی کسر از حقوق جهت ضمانت وام 10 میلیونی …

به یک کارمند با گواهی کسر از حقوق جهت ضمانت وام 10 میلیونی نیازمندیم

البرز، کرج

تا تاریخ شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.