خریدار یک دستگاه 206 سالم تا قیمت 10/000/000 ملیون با پیش پرداخت …

خریدار یک دستگاه 206 سالم تا قیمت 10/000/000 ملیون با پیش پرداخت 4 ملیون نقد و بایمانده بصورت اقساط میباشم در صورت تمایل تماس بگیرید البته اقساط به چه سکل و قیمت باشند را خود شما تعیین کنید نهایتا ماهیانه 500 هزار تومان

کرمان، جیرفت

از ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.