خریدار یک دستگاه 206 سالم تا قیمت 10/000/000 ملیون با پیش پرداخت …

خریدار یک دستگاه 206 سالم تا قیمت 10/000/000 ملیون با پیش پرداخت 4 ملیون نقد و بایمانده بصورت اقساط میباشم در صورت تمایل تماس بگیرید البته اقساط به چه سکل و قیمت باشند را خود شما تعیین کنید نهایتا ماهیانه 500 هزار تومان

کرمان، جیرفت

از ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

سند بنام بدون ضامن

یکدستگاه پراید132صفر , سند بنام بدون ضامن , تحویل فوری , اقساط 6 تا 60ماه , 7میلیون پیش پرداخت …

۸۸۳۲۴۹۳۵


همشهری

سند بنام بدون ضامن

یکدستگاه پراید132صفر , سند بنام بدون ضامن , تحویل فوری , اقساط 6 تا 60ماه , 7میلیون پیش پرداخت …

۸۸۱۰۳۶۳۰


همشهری

پیش پرداخت 7 میلیون

فروش اقساطی , پیش پرداخت 7 میلیون , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , (یکدستگاه پراید132 …

۰۹۱۲۰۶۴۵۲۶۱ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

پیش پرداخت 7 میلیون

فروش اقساطی , پیش پرداخت 7 میلیون , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , (یکدستگاه پراید132 …

۰۹۱۰۱۶۴۲۴۲۹ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

تحویل فوری

یکدستگاه پراید132 , تحویل فوری , بدون ضامن , چک یاسفته , پیش پرداخت , 000 / 000 / 7م ,

۲ ـ ۸۸۵۲۶۵۲۱


همشهری

(چک یا سفته ) بدون ضامن

(چک یا سفته ) بدون ضامن , (یکدستگاه پراید132 صفر ) , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , پیش …

۰۹۱۲۰۶۴۵۲۶۱ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

(چک یا سفته ) بدون ضامن

(چک یا سفته ) بدون ضامن , (یکدستگاه پراید132 صفر ) , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , پیش …

۰۹۱۰۱۶۸۵۸۵۶ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

, 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری , سند بنام بدون ضامن , یکدستگاه پراید132صفر

۸۸۳۲۴۹۳۵


همشهری

000 / 000 / 7م

000 / 000 / 7م , پیش پرداخت , چک یاسفته , بدون ضامن , تحویل فوری , یکدستگاه پراید132

۲ ـ ۸۸۵۲۶۵۲۱


همشهری

, 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری , سند بنام بدون ضامن , یکدستگاه پراید132صفر

۸۸۱۰۳۶۳۰


همشهری

(چک یا سفته ) بدون ضامن

(چک یا سفته ) بدون ضامن , (یکدستگاه پراید132 صفر ) , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , پیش …

۰۹۱۲۰۶۴۵۲۶۱ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

000 / 000 / 7م

000 / 000 / 7م , پیش پرداخت , چک یاسفته , بدون ضامن , تحویل فوری , یکدستگاه پراید132

۲ ـ ۸۸۵۲۶۵۲۱


همشهری

, 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری , سند بنام بدون ضامن , یکدستگاه پراید132صفر

۸۸۳۲۴۹۳۵


همشهری

, 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری , سند بنام بدون ضامن , یکدستگاه پراید132صفر

۸۸۱۰۳۶۳۰


همشهری

(چک یا سفته ) بدون ضامن

(چک یا سفته ) بدون ضامن , (یکدستگاه پراید132 صفر ) , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , پیش …

۰۹۱۰۱۶۴۲۴۲۹ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی