خریدار یکدستگاه تاکسی پژو یا سمند زرد گردشی با مجوز مدل …

خریدار یکدستگاه تاکسی پژو یا سمند زرد گردشی با مجوز مدل 88 یا 89 بدون تصادف..فنی سالم..

تهران، تهران

از ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.