نیاز به تعمیرگاه دارای مجوز 150 متر به بالا ، ترجیحا غرب و …

نیاز به تعمیرگاه دارای مجوز 150 متر به بالا ، ترجیحا غرب و شمالغرب تهران

تهران، تهران

تا تاریخ جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.