نصب پکیج و شوفاژ ب صورت وردستترجیخا جوان و ماهر و فنی باشد …

نصب پکیج و شوفاژ ب صورت وردستترجیخا جوان و ماهر و فنی باشد در غرب تهران در مورد حقوق در صورت تماس تصمیم گیری میشود

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.