میاندوز کار لباس بچه گانه نیلزمندیم 09123837834

میاندوز کار لباس بچه گانه نیلزمندیم 09123837834

تهران، تهران

از ۱,۰۰۰ ريال تا ۲,۰۰۰ ريال

تا تاریخ چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

زیگزال دوز

زیگزال دوز , نیازمندیم

۰۹۱۲۵۱۰۷۵۴۶ ۵۵۵۹۶۷۲۶


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزحرفه ای

تعدادی زیگزاگ دوزحرفه ای , ومیاندوزکاربا تیراژ بالا + بیمه , ( محدوده شهرری ) نیازمندیم …

۵۵۹۳۵۳۴۸ و ۵۵۹۵۶۵۰۴


روزنامه همشهری

به 2 نفر زیگزال دوز ماهر

به 2 نفر زیگزال دوز ماهر , تی شرت دوز مردانه , نیازمندیم.

۶۶۴۹۸۰۴۸


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , نیازمندیم , حوالی اسلامشهر

۵۶۶۹۵۹۷۳


روزنامه همشهری

« تولیدی برند گابریل »

« تولیدی برند گابریل » , زیگزاگدوز ماهر تی شرت مردانه , غیرسیگاری ،وسط کار ماهر خانم

مترو دروازه دولت ۶۶۷۱۱۸۶۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر،وردست

تعدادی زیگزالدوز ماهر،وردست , برشکار،وردست پیشکارآقا یاخانم , نیازمندیم حقوق مکفی …

(تماس تا يکهفته) ۳۳۰۲۵۸۰۴


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز

زیگزاگ دوز , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم , (روبروی فرهنگسرا خاوران)

۳۳۷۲۲۲۰۶


روزنامه همشهری

به یک زیگزال دوز

به یک زیگزال دوز , میاندوزکارماهر , جهت کار تریکو نیازمندیم

۸۸۹۰۷۷۰۱


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزحرفه ای

تعدادی زیگزاگ دوزحرفه ای , ومیاندوزکاربا تیراژ بالا + بیمه , ( محدوده شهرری ) نیازمندیم …

۵۵۹۳۵۳۴۸ و ۵۵۹۵۶۵۰۴


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز ماهر

زیگزاگ دوز ماهر , تریکو زنانه و بچه گانه , نیازمندیم (خیابان بهار)

۸۸۳۰۳۳۲۶


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , نیازمندیم. تسویه هفتگی , (حوالی مترونواب) تماس تا یکهفته

۰۹۱۲۱۲۷۱۴۳۳


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز-میاندوزکار

تعدادی زیگزال دوز-میاندوزکار , ماهر و وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم.محدوده اتوبان …

۰۹۳۵۴۲۳۹۹۴۸و۳۳۲۲۱۵۳۹


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزالدوز

به تعدادی زیگزالدوز , ومیان دوزکارخانم نیازمندیم , حوالی عبدل آباد

۰۹۳۸۵۹۴۳۹۵۱


روزنامه همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار , مسلط به زیگزال، چرخکار و , وسط کار آقا محدوده شهرک ولیعصر

۶۶۱۳۳۹۶۰


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , جهت کار تریکو , در تولیدی نیازمندیم

۰۹۱۹۴۱۵۳۳۰۷ـ۳۳۹۱۵۰۴۰


روزنامه همشهری

زیگزال دوز ماهر جهت کار

زیگزال دوز ماهر جهت کار , تریکو مردانه نیازمندیم

۰۹۱۰۲۷۷۴۶۲۱ ۰۹۱۲۲۷۲۴۶۲۱ و ۳۳۱۲۲۵۷۰


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکار(محدوده مترو مولوی)

۰۹۱۹۶۲۶۶۳۰۸ ۵۵۸۱۲۸۰۵


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , نیازمندیم ,

۰۹۱۲۱۰۱۱۰۷۰ و ۵۵۴۲۴۲۵۳


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , راسته دوز نیازمندیم تماس یکهفته

۰۹۳۵۹۸۵۶۸۵۲ ۵۵۰۲۶۷۳۰


روزنامه همشهری

وسط کار آشنا به کار

وسط کار آشنا به کار , اتو و زیگزاگ و ... نیازمندیم

۷۶۷۰۰۲۵۵ ۷۷۸۷۳۰۴۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا جهت کار تریکو , نیازمندیم ( با کار دائم )

۰۹۳۸۷۲۹۰۴۰۷


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز و میاندوزکار

زیگزاگدوز و میاندوزکار , و نواردوز جهت تریکو , بچه گانه در محیط کاملا زنانه

۶۶۴۸۳۷۱۱


روزنامه همشهری

چرخکار و زیگزاگ دوز

چرخکار و زیگزاگ دوز , خانم یا آقا جهت تولیدی تریکو , (حوالی مترو سعدی)

۰۹۱۹۰۲۹۷۱۹۷ ـ ۳۳۹۲۴۰۱۳


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ، وسط کار

تعدادی زیگزال دوز ، وسط کار , راسته دوز ، میان دوز کار , وردست برشکارخانم یاآقا(رجایی) …

۰۹۳۷۰۷۶۱۱۰۰ ـ ۰۹۳۶۴۳۸۹۳۲۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر

تعدادی زیگزالدوز ماهر , وردست چرخکار،وردست پیشکار , آقا یا خانم نیازمندیم،محدوده خراسان …

(تماس تا يکهفته) ۳۳۰۲۵۸۰۴


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز خانم یا آقا و

زیگزاگ دوز خانم یا آقا و , وسط کارجهت تریکو نیازمندیم , مترو علی آباد

۰۹۱۲۴۱۶۲۳۷۰و۵۵۰۸۲۷۱۹


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز ماهر

زیگزاگ دوز ماهر , تریکو زنانه نیازمندیم , (خیابان بهار)

۸۸۳۰۳۳۲۶


روزنامه همشهری

به زیگزاگ دوز تریکو

به زیگزاگ دوز تریکو , خانم یا آقا , محدوده فردوسی نیازمندیم

۶۶۳۴۳۲۶۳


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکار ماهر جهت کار تریکو , محدوده شهرری نیازمندیم

۰۹۳۶۹۲۴۹۲۲۵ - ۳۳۳۹۱۴۲۷


روزنامه همشهری

به یک زیگزال دوز ماهر

به یک زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا نیازمندیم , تولیدی لباس زنانه

۶۶۹۵۴۱۰۹


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی