اشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر. دارای مدرک ICDL نیازمند …

اشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر. دارای مدرک ICDL
نیازمند کار نیمه وقت از ساعت 2 تا 7
در محدوده شمال ( تجریش - شمال شریعتی - پاسداران - دولت)

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

حقوقش چنده؟

arya
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۲

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.