میخواهم یه شرکت پرورش قارچ بزنم که دنبال شریک میگردم برای …

میخواهم یه شرکت پرورش قارچ بزنم که دنبال شریک میگردم برای سرمایه گذاری و در صورت تمایل کار، سود کار تضمینیه و وقت در حال از دست رفتن، سرمایه گذاری هر چه سریعتر سود سریعتر،مقدار سرمایه متناسب با سود

قزوین، قزوین

تا تاریخ چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.