پیشنهاد برای سرمایه گذاری با 15 میلیون سرمایه در زمینه کار …

پیشنهاد برای سرمایه گذاری با 15 میلیون سرمایه در زمینه کار آزاد مناسب یک خانم

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.