به یک خانم جهت کار روزانه منزل و نگهداری از کودک 4 روز در …

به یک خانم جهت کار روزانه منزل و نگهداری از کودک 4 روز در هفته روزی 6 ساعت منطقه هروی با حقوق 600000 تومان نیازمندم

تهران، تهران

تا ۶۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.