خریدار زانتیا 85 یا 86 مبلغ 15 میلیون نقد ما بقی طی چکهای سه …

خریدار زانتیا 85 یا 86 مبلغ 15 میلیون نقد ما بقی طی چکهای سه ماه به مبلغ هر فقره 5 میلیون

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.