داراي مدارك تورليدري،مدير فني ليسانس الكترونيك مسلط به …

داراي مدارك تورليدري،مدير فني
ليسانس الكترونيك
مسلط به نرم افزار سخت افزار كامپيوتر
با روابط عمومي عالي

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.