مترجم حرفه ای آلمانی: - رسمی -غیررسمی و عمومی و تخصصی -همزمان …

مترجم حرفه ای آلمانی:
- رسمی
-غیررسمی و عمومی و تخصصی
-همزمان (داخل و خارج از کشور)
- همراه (داخل و خارج از کشور)
- وبسایت
-پروژه های ترجمه
-کاتالوک و بروشور
-انواع مشاوره برای آلمان
- آموزش حرفه ای آلمانی:
1. ویژۀ پزشکان؛
2.جهانگردان و یا
3.آنلاین با اسکایپ برای:
1. انجام نامه نگاریهای مقیمان آلمان یا ایران؛
2.ترجمۀ دیالوگهای ضبط شده برای مقیمان آلمان و ایران یا
3.مشاوره و ارائۀ راهکار برای مقیمان آلمان یا ایران

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.