300 مغازه جهت انبار واقع در خیابان اصلی - با ارتفاع 6 - خارج …

300 مغازه جهت انبار واقع در خیابان اصلی - با ارتفاع 6 - خارج ازمحدوده طرح وترافیک و زوج وفرد - دارای سرویس بهداشتی - زیرزمین - دارای اتاق نگهبان - تخلیه

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.