شرکت ارغوان برای تامین سرمایه نیازمند سند ملکی جهت وام …

شرکت ارغوان برای تامین سرمایه نیازمند سند ملکی جهت وام میلیاردی است.

تهران، تهران

از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.