خريد زمين يا آپارتمان در بافت مسكوني شهرستان شهريار و حومه …

خريد زمين يا آپارتمان در بافت مسكوني شهرستان شهريار و حومه يا پرند،سند دار
حداكثر تا30000000 نقدي

تهران، تهران

تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.