ارائه خدمات رایگان به شهرداری ها .شوراها .دهیاری ها ارائه …

ارائه خدمات رایگان به شهرداری ها .شوراها .دهیاری ها
ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات در شهر و روستا
ایجاد منابع درامد پایدار
راهکارهای مناسب و اجرایی در زمینه ی مدیریت پسماند
سازماندهی منابع انسانی و مالی در راستای کاهش هزینه و مدیریت بهینه
ارائه راهکارهای مطلوب به شوراهای شهر و روستا در جهت ارتقاء جایگاه شوراها و نظارت طلوب بر شهرداریها و دهیاری ها و جذب مشارکت مردم

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.