خریداربی واسطه مجتمع 30تا40واحدی درمنطقه 1و2و3 دارای سند …

خریداربی واسطه مجتمع 30تا40واحدی درمنطقه 1و2و3
دارای سند وپایانکار
زیر10سال ساخت
09196029351

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.