جویای کار در کارخانجات وشرکت ها با جای خواب و غذا 22ساله-اهل …

جویای کار در کارخانجات وشرکت ها با جای خواب و غذا
22ساله-اهل همدان-غیر سیگاری-دارای پایان خدمتو گواهی نامه ب1-سالم وکاری

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.