(فوری) به 5 نفر بازاریاب تلفنی مجرب، کارآمد با درآمد بالا، …

(فوری) به 5 نفر بازاریاب تلفنی مجرب، کارآمد با درآمد بالا، شرایط عالی و ... نیازمندیم.

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.