جوان 21ساله مجرد هستم اهل همدان دارای دیپلم کامپیوتر.پایان …

جوان 21ساله مجرد هستم اهل همدان دارای دیپلم کامپیوتر.پایان خدمت وگواهی نامه. جویای کار در کارخانه با جای خاب هستم. فوری
09387121793
09187126143

همدان، بهار

تا تاریخ دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.