مغازه ای 12متری دارای آب برق گاز بالکن داخل خیابان اصلی دارای …

مغازه ای 12متری دارای آب برق گاز بالکن داخل خیابان اصلی دارای کاربردتجاری
پیش 4میلیون اجاره 200هزار تومان
یافت آباد جنوبی- خیابان ابراهیم آباد- خیابان برادران نبش آسایش

تهران، تهران

از ۲۰۰ ريال تا ۲۴۰ ريال

تا تاریخ پنج شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.