به تعدادی چرخکار مانتودوز با تسویه نقدی، اتوکار، وسط کار، …

به تعدادی چرخکار مانتودوز با تسویه نقدی، اتوکار، وسط کار، و تعدادی مزدی دوز نیازمندیم

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.