خریدار bmw x3 سالم هستم.

خریدار bmw x3 سالم هستم.

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

موجود دارم انواع بی او و وبنز.لطفاتماس بگیرید.09190081024

بنیامین اقبال
چهارشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

موجود دارم انواع بی او و وبنز.لطفاتماس بگیرید.09190081024

بنیامین اقبال
چهارشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.