برای انجام چندین پروژه درآمدزایی با درآمد و شرایط عالی …

برای انجام چندین پروژه درآمدزایی با درآمد و شرایط عالی نیازمند تامین سرمایه نقدی میباشیم. پرداخت سود دهی بالا و با شرایط عالی میباشد. درآمدی چند صد میلیونی و با گسترش و سرمایه بالا میلیاردی

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.