پزشک عمومی با یا بدون پروانه تهران

پزشک عمومی با یا بدون پروانه تهران

تهران، تهران

از ۸۰,۰۰۰ ريال تا ۱۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

درمان مخدربامتادون،بوپره

مشاوره ( استادمعین ، طوس ) , درمان مخدربامتادون،بوپره , ترک اعتیاد طریقت نو92125 ,

۶۶۰۴۹۵۵۴ ـ ۶۶۰۴۹۷۵۸


همشهری

کلینیک تخصصی سم زدایی

تحت وزارت بهداشت(ن.پ105867) , کلینیک تخصصی سم زدایی ,

پزشک ۰۹۱۲۱۷۶۲۲۵۹ مشاوره ۶۶۰۵۵۷۱۳ - ۶۶۰۵۵۷۱۴


همشهری

درمان اعتیاد دکتر باقریان

متادون ، بوپرنورفین , درمان اعتیاد دکتر باقریان , چهارراه یافت آباد( 46907 ) ,

۳ - ۶۶۲۹۳۰۳۲ و ۶۶۲۴۲۸۴۲


همشهری

متادون درمانی،روان درمانی

متادون درمانی،روان درمانی , ترک اعتیاد سایه , 99805ن پ (متروصادقیه)

۴۴۰۰۴۳۴۲


همشهری

متادون،بوپرنورفین،صبح وعصر

مهرگستر ، بالاتراز سیدخندان , متادون،بوپرنورفین،صبح وعصر , (7095 / 6 / 10 / 25 / پ) ,

۲۲۸۷۴۱۰۵


همشهری

درمان اعتیاد پیمان

متادون ، بوپرنورفین , درمان اعتیاد پیمان , ایستگاه متروشریف( 92737 ) ,

۸ - ۶۶۰۶۶۶۰۷


همشهری

درمان اعتیاد آرمان گستر

متادون بوپرنورفین858 1391ش ب , درمان اعتیاد آرمان گستر , (خیابان دولت- چهارراه قنات ) , …

۲۲۷۷۵۳۵۰


همشهری

بستری28روزه باپزشکان مجرب

راهی بسوی زندگی ن.پ45717 , بستری28روزه باپزشکان مجرب , « خانه بهبودی » ,

۰۹۱۲۶۲۰۶۹۳۹و۴- ۴۴۴۸۶۱۰۳


همشهری

« هوالشافی »

مرکز همای کوثر , « هوالشافی » , ( ن.پ: 65766 ) , …

۰۹۱۲۱۷۷۸۶۰۸ - ۶۶۵۲۲۱۶۸


همشهری

سم زدایی کوتاه مدت

متادون درمانی , سم زدایی کوتاه مدت , دکتراعتمادیه (52613) , خیابان شریعتی،قلهک , « با مجوز …

۰۹۱۲۱۲۲۴۳۸۵ ۲۶۶۰۲۶۶۱


همشهری

کمپ ترک اعتیادزیرنظربهزیستی

وآرام درجه یک ( بازدید آزاد) , کمپ ترک اعتیادزیرنظربهزیستی , (ش م 840 /2692)محیطی زیبا ,

۰۹۰۳۱۲۴۳۰۹۷ - ۴۴۹۸۱۱۹۷


همشهری

با روان درمانی « پاسداران »

ترک اعتیاد ( نگاه زیبا ) , با روان درمانی « پاسداران » , 1199 / 1392 / ب / ش ,

۰۹۱۲۰۲۳۲۸۵۷ - ۲۲۷۷۲۴۹۳


همشهری

« با مجوز وزارت بهداشت »

« با مجوز وزارت بهداشت » , خیابان شریعتی،قلهک , دکتراعتمادیه (52613) , سم زدایی کوتاه مدت …

۰۹۱۲۱۲۲۴۳۸۵ ۲۶۶۰۲۶۶۱


همشهری

کیمیای رهایی

کیمیای رهایی , درمان‎تخصصی‎روان‎گردان،مخدر , مشاوره‎فردی،خانوادگی‎ن‎پ125372

۶۶۹۲۷۲۸۹


همشهری

« خانه بهبودی »

« خانه بهبودی » , بستری28روزه باپزشکان مجرب , راهی بسوی زندگی ن.پ45717

۰۹۱۲۶۲۰۶۹۳۹و۴- ۴۴۴۸۶۱۰۳


همشهری

کلینیک تخصصی سم زدایی

کلینیک تخصصی سم زدایی , تحت وزارت بهداشت(ن.پ105867)

پزشک ۰۹۱۲۱۷۶۲۲۵۹ مشاوره ۶۶۰۵۵۷۱۳ - ۶۶۰۵۵۷۱۴


همشهری

(خیابان دولت- چهارراه قنات )

(خیابان دولت- چهارراه قنات ) , درمان اعتیاد آرمان گستر , متادون بوپرنورفین858 1391ش ب

۲۲۷۷۵۳۵۰


همشهری

(ش م 840 /2692)محیطی زیبا

(ش م 840 /2692)محیطی زیبا , کمپ ترک اعتیادزیرنظربهزیستی , وآرام درجه یک ( بازدید آزاد)

۰۹۰۳۱۲۴۳۰۹۷ - ۴۴۹۸۱۱۹۷


همشهری

99805ن پ (متروصادقیه)

99805ن پ (متروصادقیه) , ترک اعتیاد سایه , متادون درمانی،روان درمانی

۴۴۰۰۴۳۴۲


همشهری

1199 / 1392 / ب / ش

1199 / 1392 / ب / ش , با روان درمانی « پاسداران » , ترک اعتیاد ( نگاه زیبا )

۰۹۱۲۰۲۳۲۸۵۷ - ۲۲۷۷۲۴۹۳


همشهری

99805ن پ (متروصادقیه)

99805ن پ (متروصادقیه) , ترک اعتیاد سایه , متادون درمانی،روان درمانی

۴۴۰۰۴۳۴۲


همشهری

1199 / 1392 / ب / ش

1199 / 1392 / ب / ش , با روان درمانی « پاسداران » , ترک اعتیاد ( نگاه زیبا )

۰۹۱۲۰۲۳۲۸۵۷ - ۲۲۷۷۲۴۹۳


همشهری

ترک اعتیاد پیام نو (شهران)

ترک اعتیاد پیام نو (شهران) , مشاور فردی و خانوادگی- 93796 , درمان مخدر-محرک-روان گردان …

ماتريکس ۱ - ۴۴۳۵۹۲۲۰


همشهری

(7095 / 6 / 10 / 25 / پ)

(7095 / 6 / 10 / 25 / پ) , متادون،بوپرنورفین،صبح وعصر , مهرگستر ، بالاتراز سیدخندان

۲۲۸۷۴۱۰۵


همشهری

(ش م 840 /2692)محیطی زیبا

(ش م 840 /2692)محیطی زیبا , کمپ ترک اعتیادزیرنظربهزیستی , وآرام درجه یک ( بازدید آزاد)

۰۹۰۳۱۲۴۳۰۹۷ - ۴۴۹۸۱۱۹۷


همشهری

چهارراه یافت آباد( 46907 )

چهارراه یافت آباد( 46907 ) , درمان اعتیاد دکتر باقریان , متادون ، بوپرنورفین

۳ - ۶۶۲۹۳۰۳۲ و ۶۶۲۴۲۸۴۲


همشهری

« با مجوز وزارت بهداشت »

« با مجوز وزارت بهداشت » , خیابان شریعتی،قلهک , دکتراعتمادیه (52613) , سم زدایی کوتاه مدت …

۰۹۱۲۱۲۲۴۳۸۵ ۲۶۶۰۲۶۶۱


همشهری

ترک اعتیاد طریقت نو92125

ترک اعتیاد طریقت نو92125 , درمان مخدربامتادون،بوپره , مشاوره ( استادمعین ، طوس )

۶۶۰۴۹۵۵۴ ـ ۶۶۰۴۹۷۵۸


همشهری

( ن.پ: 65766 )

( ن.پ: 65766 ) , « هوالشافی » , مرکز همای کوثر …

۰۹۱۲۱۷۷۸۶۰۸ - ۶۶۵۲۲۱۶۸


همشهری

ایستگاه متروشریف( 92737 )

ایستگاه متروشریف( 92737 ) , درمان اعتیاد پیمان , متادون ، بوپرنورفین

۸ - ۶۶۰۶۶۶۰۷


همشهری

(خیابان دولت- چهارراه قنات )

(خیابان دولت- چهارراه قنات ) , درمان اعتیاد آرمان گستر , متادون بوپرنورفین858 1391ش ب

۲۲۷۷۵۳۵۰


همشهری

کیمیای رهایی

کیمیای رهایی , درمان‎تخصصی‎روان‎گردان،مخدر , مشاوره‎فردی،خانوادگی‎ن‎پ125372

۶۶۹۲۷۲۸۹


همشهری

کلینیک تخصصی سم زدایی

کلینیک تخصصی سم زدایی , تحت وزارت بهداشت(ن.پ105867)

پزشک ۰۹۱۲۱۷۶۲۲۵۹ مشاوره ۶۶۰۵۵۷۱۳ - ۶۶۰۵۵۷۱۴


همشهری

« خانه بهبودی »

« خانه بهبودی » , بستری28روزه باپزشکان مجرب , راهی بسوی زندگی ن.پ45717

۰۹۱۲۶۲۰۶۹۳۹و۴- ۴۴۴۸۶۱۰۳


همشهری

« با مجوز وزارت بهداشت »

« با مجوز وزارت بهداشت » , خیابان شریعتی،قلهک , دکتراعتمادیه (52613) , سم زدایی کوتاه مدت …

۰۹۱۲۱۲۲۴۳۸۵ ۲۶۶۰۲۶۶۱


همشهری

99805ن پ (متروصادقیه)

99805ن پ (متروصادقیه) , ترک اعتیاد سایه , متادون درمانی،روان درمانی

۴۴۰۰۴۳۴۲


همشهری

(ش م 840 /2692)محیطی زیبا

(ش م 840 /2692)محیطی زیبا , کمپ ترک اعتیادزیرنظربهزیستی , وآرام درجه یک ( بازدید آزاد)

۰۹۰۳۱۲۴۳۰۹۷ - ۴۴۹۸۱۱۹۷


همشهری

کیمیای رهایی

کیمیای رهایی , درمان‎تخصصی‎روان‎گردان،مخدر , مشاوره‎فردی،خانوادگی‎ن‎پ125372

۶۶۹۲۷۲۸۹


همشهری

« خانه بهبودی »

« خانه بهبودی » , بستری28روزه باپزشکان مجرب , راهی بسوی زندگی ن.پ45717

۰۹۱۲۶۲۰۶۹۳۹و۴- ۴۴۴۸۶۱۰۳


همشهری

کلینیک تخصصی سم زدایی

کلینیک تخصصی سم زدایی , تحت وزارت بهداشت(ن.پ105867)

پزشک ۰۹۱۲۱۷۶۲۲۵۹ مشاوره ۶۶۰۵۵۷۱۳ - ۶۶۰۵۵۷۱۴


همشهری

(خیابان دولت- چهارراه قنات )

(خیابان دولت- چهارراه قنات ) , درمان اعتیاد آرمان گستر , متادون بوپرنورفین858 1391ش ب

۲۲۷۷۵۳۵۰


همشهری

1199 / 1392 / ب / ش

1199 / 1392 / ب / ش , با روان درمانی « پاسداران » , ترک اعتیاد ( نگاه زیبا )

۰۹۱۲۰۲۳۲۸۵۷ - ۲۲۷۷۲۴۹۳


همشهری

کلینیک تخصصی سم زدایی

کلینیک تخصصی سم زدایی , تحت وزارت بهداشت(ن.پ105867)

پزشک ۰۹۱۲۱۷۶۲۲۵۹ مشاوره ۶۶۰۵۵۷۱۳ - ۶۶۰۵۵۷۱۴


همشهری

(7095 / 6 / 10 / 25 / پ)

(7095 / 6 / 10 / 25 / پ) , متادون،بوپرنورفین،صبح وعصر , مهرگستر ، بالاتراز سیدخندان

۲۲۸۷۴۱۰۵


همشهری

کیمیای رهایی

کیمیای رهایی , درمان‎تخصصی‎روان‎گردان،مخدر , مشاوره‎فردی،خانوادگی‎ن‎پ125372

۶۶۹۲۷۲۸۹


همشهری

( ن.پ: 65766 )

( ن.پ: 65766 ) , « هوالشافی » , مرکز همای کوثر …

۰۹۱۲۱۷۷۸۶۰۸ - ۶۶۵۲۲۱۶۸


همشهری

« با مجوز وزارت بهداشت »

« با مجوز وزارت بهداشت » , خیابان شریعتی،قلهک , دکتراعتمادیه (52613) , سم زدایی کوتاه مدت …

۰۹۱۲۱۲۲۴۳۸۵ ۲۶۶۰۲۶۶۱


همشهری

ترک اعتیاد طریقت نو92125

ترک اعتیاد طریقت نو92125 , درمان مخدربامتادون،بوپره , مشاوره ( استادمعین ، طوس )

۶۶۰۴۹۵۵۴ ـ ۶۶۰۴۹۷۵۸


همشهری

(ش م 840 /2692)محیطی زیبا

(ش م 840 /2692)محیطی زیبا , کمپ ترک اعتیادزیرنظربهزیستی , وآرام درجه یک ( بازدید آزاد)

۰۹۰۳۱۲۴۳۰۹۷ - ۴۴۹۸۱۱۹۷


همشهری

(خیابان دولت- چهارراه قنات )

(خیابان دولت- چهارراه قنات ) , درمان اعتیاد آرمان گستر , متادون بوپرنورفین858 1391ش ب

۲۲۷۷۵۳۵۰


همشهری

99805ن پ (متروصادقیه)

99805ن پ (متروصادقیه) , ترک اعتیاد سایه , متادون درمانی،روان درمانی

۴۴۰۰۴۳۴۲


همشهری

« خانه بهبودی »

« خانه بهبودی » , بستری28روزه باپزشکان مجرب , راهی بسوی زندگی ن.پ45717

۰۹۱۲۶۲۰۶۹۳۹و۴- ۴۴۴۸۶۱۰۳


همشهری

ایستگاه متروشریف( 92737 )

ایستگاه متروشریف( 92737 ) , درمان اعتیاد پیمان , متادون ، بوپرنورفین

۸ - ۶۶۰۶۶۶۰۷


همشهری

چهارراه یافت آباد( 46907 )

چهارراه یافت آباد( 46907 ) , درمان اعتیاد دکتر باقریان , متادون ، بوپرنورفین

۳ - ۶۶۲۹۳۰۳۲ و ۶۶۲۴۲۸۴۲


همشهری

1199 / 1392 / ب / ش

1199 / 1392 / ب / ش , با روان درمانی « پاسداران » , ترک اعتیاد ( نگاه زیبا )

۰۹۱۲۰۲۳۲۸۵۷ - ۲۲۷۷۲۴۹۳


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی