اینجانبان آمابکار در زمینه امور منزل ٬ نگهداری سالمند و …

اینجانبان آمابکار در زمینه امور منزل ٬ نگهداری سالمند و بیمار و کودک ٬ سرایداری و باغبانی :
خانم کمالی ۰۹۳۸۷۲۵۴۰۷۳ بهیاری و پرستاری
خانم پناهی ۰۹۳۹۶۲۴۴۲۱۷
آقای الماسی ۰۹۳۸۳۲۸۰۸۲۲ بازنشسته

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.