دانشجو معماری هستم 2ماه هر کاری باشه با جای خواب وغذا هر …

دانشجو معماری هستم 2ماه هر کاری باشه با جای خواب وغذا هر جای ایران باشه

تهران، تهران

از ۸۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.