به نام خدا نیازمند سرمایه جهت آغاز فعالیت بسته بندی مواد …

به نام خدا
نیازمند سرمایه جهت آغاز فعالیت بسته بندی مواد غذایی با سود سالانه 30% همراه با قرار داد محضری و سفته جهت ضمانت

فارس، شیراز

تا تاریخ دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.