این جانب با بیش از 23 سال تجربه کاری در زمینه برق صنعتی و …

این جانب با بیش از 23 سال تجربه کاری در زمینه برق صنعتی و شاختمانی نیاز به کار در شهرتهران با جای خواب نیاز مندم

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.