به یک ضامن جواز کسب دار دارای دسته چک و یک ضامن کارمند دارای …

به یک ضامن جواز کسب دار دارای دسته چک
و یک ضامن کارمند دارای کسر از حقوق و دست چک جهت دریافت وام بیست میلیونی کمیته بدون سود نیازمندیم .
به هر یک از ضامن ها یک میلیون تعلق می گیرد .

البرز، کرج

تا تاریخ پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.