پارکینگ دار باشد اگر اسانسور ندارد تا طبقه 3 اشکالی ندارد

پارکینگ دار باشد اگر اسانسور ندارد تا طبقه 3 اشکالی ندارد

تهران، تهران

از ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.