دارای پارکینگ انباری سن بنا در حدود 5 کم واحد و دارای نورگیر …

دارای پارکینگ انباری سن بنا در حدود 5 کم واحد و دارای نورگیر خوب محدوده نارمک

تهران، تهران

تا تاریخ جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.