شرکت تولیدی و واردات قطعات خودرو جهت تکمیل کادر بخش بازاریابی …

شرکت تولیدی و واردات قطعات خودرو
جهت تکمیل کادر بخش بازاریابی خود
در زمینه
بازاریابی و فروش قطعات خودرو

استخدام می کند.

تهران، تهران

از ۸۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ پنج شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.