نیاز به سرمایه جهت تولید و واردات تجهیزات ازمایشکاه بیمارستانها …

نیاز به سرمایه جهت تولید و واردات تجهیزات ازمایشکاه بیمارستانها با مجوز ورود به انرژی اتمی

تهران، تهران

از ۲۰۰ ريال تا ۳۰۰ ريال

تا تاریخ یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.