٢٠١٠ تا ٢٠١٢ترجيحاً قرمز بدون تصادف و خط و خش فني هم سالم …

٢٠١٠ تا ٢٠١٢ترجيحاً قرمز
بدون تصادف و خط و خش فني هم سالم باشه كار كرد زير صدهزار كيلومتر
٣٠٠٠٠٠٠٠ تومان نقد و ماهي ١٠٠٠٠٠٠ تومان ميتوانم پرداخت كنم
و بهره ٢.٥ درصد تا ٣ درصد بيشتر تجاوز نكنه
ممنون ٠٩١٢١٢٠٦٧٤٦ ميرافتابي

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.