ودیعه تا 50000000 ریال اجاره زیاد مهم نیست در محدوده شریعتی

ودیعه تا 50000000 ریال اجاره زیاد مهم نیست در محدوده شریعتی

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.