خریدار روآ 85 تا 87 بدون رنگ با بیمه کامل و تخفیف هستم

خریدار روآ 85 تا 87 بدون رنگ با بیمه کامل و تخفیف هستم

تهران، تهران

تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

فروشنده هستم ـ تلفن تماس 09192912706

ولی اله عابدیان
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۱

فروشنده هستم ـ تلفن تماس 09192912706

ولی اله عابدیان
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱

فروشنده هستم : اسفند 86 نوک مدادي

بهروز دهقان
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱

فروشنده هستم. اسفند 86 (نوک مدادي) 09351554558

بهروز دهقان
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.