من جوانی 27 ساله جویای هرکار آبرومندی هستم البته با جای خواب …

من جوانی 27 ساله جویای هرکار آبرومندی هستم البته با جای خواب و تمام وقت از کسانی که خواهان شروع همکاری هستند تقاضای تماس دارم.
برای ضمانت نیز حاضر به دادن سفته هستم
من جوانی 27ساله حاضر به انجام هرکار آبرو مندی با جای خواب هستم
0917472565
farzad67jafarzadeh@gmail.com

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.