سلام .متولد 58 جزء خانواده بازنشستگان نیروهای مسلح،قدم 186 …

سلام .متولد 58 جزء خانواده بازنشستگان نیروهای مسلح،قدم 186 ،وزنم 95 ،ورزشکارم ،خوش استیل ،خوش برخورد ،روابط عمومی خوب .مدرک دیپلم تجربی ،آشنایی کامل به کامپیوتر،راننده پایه دو قدیم،رزمی کار.
حراست،انتظامات،راننده مدیربت( تجربه رانندگی کامل با suv( جهت ماموریت به شهرستان هم میرم .فنی کار و خلاصه آچار فرانسه .من کار میخوااااام.

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.